21.03.2019.
Strona główna

" "


 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 

IM. MIROSŁAWA BIERNACKIEGO W WARSZAWIE


ZNAJDZIECIE NAS TAKŻE NA:

Zapraszamy rocznik 2012 i 2013 oraz starszych
do nauki w klasach sportowych.
Oferta obejmuje:
Klasy 1-3 akrobatyka/gimnastyka
Klasy 4-7 gimnastyka i siatkówka
ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI:
PRZETARG:

Wykonanie robot budowlanych niezbędnych dla doprowadzenia

budynku Szkoły Podstawowej nr 26 do zgodności z wymogami ochrony p-poż

ETAP 2

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do IV klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej

20.03 2019, godz. 17.30

UWAGA. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /od 01.09.2019 r. bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny sportowej/

INFORMATOR DT. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
do pobrania tutaj


NASZA SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z OŚRODKAMI SIATKARSKIMI

JESTEŚMY TAKŻE OBJĘCI PATRONATEM ORGANIZACJI LION'S QUEST

apraszamy do odwiedzenia bloga Szkolnego Klubu Wolontariusza

www.wolontariatsp26.blogspot.com 


Reklama:klimatyzacja